Starck & Partner logotype

Ulrika Eurén

Regionchef/Personalkonsult – Personal & Karriärutveckling

Ulrika Eurén är personalvetare med inriktning organisation och KBT, steg 1. Har arbetat på Starck & Partner sedan 2016, och är personalansvarig för företagets personalkonsulter. Ulrika har flerårig erfarenhet av ledarskap,  bl. a inom företagshälsovård. Hon har under åren arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård med individuellt samtalsstöd,  chefsstöd, grupp- och organisationsutveckling. Ulrika har även lång erfarenhet av karriärinriktade samtalsinsatser på individ- och gruppnivå. Hon har bl. a varit delprojektledare i ett stort omställningsprojekt. Ulrika har lång erfarenhet av rehabiliteringsomställning i större omställningsprojekt och som rehabkonsult i ett större internationellt företag. 2014 var hon huvudprojektledare för en stor nationell medarbetarundersökning (10 000 medarbetare) inom området psykosocial arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ulrika arbetar idag med chefsstöd, stöd vid komplexa rehabfrågor, karriärväxling och stöd vid rehabomställning samt livs- och karriärplanering. 

 

Några av mina kollegor