facebook tracking
Jacob Ehrensvärd

Jacob Ehrensvärd

Personalkonsult

Jacob är socionom och inriktad på karriärutveckling och vägledning. Jacob kommer närmast från Misa AB som erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder med fokus på psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Där har han under 6 års tid arbetat utifrån ”Supported Employment (SE)” metodik. Jacob har även arbetat utifrån ”Individual placement and Support” samt ”Individuellt stöd i arbete” - vidareutveckling av SE. Jacob är utbildad i och använder metodiken ”motiverande samtal”. Jacob har arbetat med karriärkartläggning och arbetsanpassningar utifrån eventuellt stödbehov. Jacob har stor erfarenhet av samarbete med andra myndigheter.

 

jacob.ehrensvard@starckpartner.se

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor