facebook tracking
Karin Lindblom

Karin Lindblom

Leg. Psykolog /Organisationskonsult

Karin Lindblom är legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut och har arbetat på Starck & Partner sedan 2015. Hon är leg. psykolog med inriktning på organisationspsykologi och ledarskap och leg. psykoterapeut med inriktning KBT. Karin kommer närmast från en tjänst inom företagshälsovård och har arbetar med individer i omställning, karriärplanering och arbetslivspsykologi sedan 2008. Karin innehade även en chefstjänst under sin tid inom FHV. Karin är ICF certifierad coach och har forskningserfarenhet genom en Fil.lic. i ämnet Utbrändhet. Karin arbetar idag med karriärstöd/karriärväxling, utbildning i motiverande samtal, arbetsmiljö, föreläsningar kring stress och andra ämnen, stöd till chefer, individer och organisationer, grupputveckling och livs- och karriärplanering.

karin.lindblom@starckpartner.se

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor