facebook tracking
Petra Askeland

Petra Askeland

Personalkonsult

Petra är Beteendevetare med inriktning på karriärutveckling och vägledning. Petra har arbetat på Starck & Partner sedan 2015. Petra kommer närmast från en tjänst hos Misa AB som erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder med fokus på psykisk och social ohälsa. Petra har arbetat som MI-samtalsgruppledare, utbildat i MI-samtalsmetodik, karriärkartläggning och individuell arbetsrehabiliteringsplanering samt arbetsplatsanpassning. Petra har stor erfarenhet av att samarbeta med andra myndigheter.

petra.askeland@starckpartner.se

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor